ใบรับรองแพทย์ Medical Certificate

ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ Medical Certificate , Driving ,work permit

HIV & STIs Test [ตรวจเอชไอวี] Express

HIV ,Hepatitis B ,Hepatitis C ,Syphilis ตรวจเลือด ตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ ซิฟิลิส

HIV TEST, STD TEST with Dr Consulting, พบหมอและปรึกษา

HIV TEST, STD TEST with Dr Consulting, พบหมอและปรึกษา HIV ,Hepatitis B ,Hepatitis C ,Syphilis ตรวจเลือด ตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ ซิฟิลิส

HIV/STIs Treatment / รักษาโรคเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Treatment for STIs and HIV ดูแลรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี รักษาซิฟิลิส รักษาหนองใน

PrEP เพร็พ ยาป้องกันเอชไอวี

PrEP เพร็พ ยาป้องกันเอชไอวี

PEP Emergency-เป๊ป ยาต้านฉุกเฉิน

ภายใน 72 ชม. ทานยาต้านฉุก PEP should be used only in emergency situations and must be started within 72 hours after a recent possible exposure to HIV.

Vaccinations ฉีดวัคซีน

HPV , Hepatitis B Vaccinations ฉีดวัคซีน HPV, ไวรัสตับอักเสบบี , ไข้หวัดใหญ่

Travel Medicine

Visa Document ตรวจโรคเพื่อทำวีซ่า

Covid-19 (RT-PCR)

การตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก

Covid-19 (RT-PCR)/ Fit To Fly

ตรวจ Covid-19 (RT-PCR) พร้อมจัดทำทำเอกสาร Fit To Fly

Covid-19 Antigen Test Kit (ATK)

Other อื่น